2011. 04. 01.
MÁJUS 1-ÉN EGY EMBERKÉNT A HÜLYÍTŐDOBOZ MELLÉ!
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
 
Prae.hu dolgozó népe! Kedves Trolltársak!
 
KöszönöM a s2íves fogadtatást, a sok GIANNA MICHAELS-DÉVÉDÉT ajándékot és jókívánságot. Rajta les2ek, hogy megszolgáljam őket: mindjárt rátérek beszám0lóm céljára, a vála5ztás kérdéseinek ismertetésére.
 
Az eLső kérdés, miért van szükség erre a választásra?
 
A választásra elsősorban azért van szükség, hogy megkérdezzük a magyar dolgozó népet, jóváhagyja-e azt az utat, amelyen blogunkkal az utolsó két esztendőben jártunk, mivel az elmúlt két év óriási váltosokat hozott és ideje, hogy megkérdezzük a nemzetet: helyesli-e ezeket a változásokat?
 
A Hülyítődoboz 2009-es bloggá válásának egyik legnagyobb kérdése a hároméves terv volt. Ezt a tervet az idén hét hónappal a kitűzött határidő előtt befejezzük és nekifogunk egy új, még hatalmasabb munkának: az ötéves tervnek, amit remélhetőleg három évvel a határidő előtt be fogunk fejezni. Ez a terv olyan óriási agyi erőkifejtést követel a magyar dolgozó néptől, hogy megkezdése előtt itt is kikérjük véleményét és megkérdezzük: helyesli-e ezt az ötéves tervet. Nem kívánok hosszan szólni eredményeinkről; beszélnek azok magukért. PDL barátom mondotta volt: Ha ellenségeinknek felvetjük a kérdést, hogy hitték-e a Hülyítődoboz eredeti indulásakor hogy ilyen gyorsan talpraállítjuk a kortárs irodalommal egybekötött kultúrharcot, csak azt válaszolhatják, hogy nem, nem hittéK volna.
 
A mi újjáépítésünknek és talpraállásunknak titka nem csak az, hogy blogunk vezetősége élén egy csodálatosmód  tapasztalt, viharedzett párt, a Magyar Internet-Trollok Pártjának tagjai álltak, De az is hogy rajtuk kívül is a Prae.hu teljes szerkesztőségének minden gondolatát, minden tettét a munkásnép szolgálata és megsegíTése Vezette. Ez a titka a mi sikereinknek.
 
Amikor kÉt évvel ezelőtt bloggá alakultunk és hároMéves tervünkkel rászabadultunk a kortárs irodalom palettájára, sokan kételkedéssel fogadtak minket. Ma már mindenki láthatja, hogy győzelmünk megvalósUlt. Aláztuk a celebeket, emeltük a műsorajánlók színvonalát, a megszokottnál is több fórumban offoltunk, és a vártnál jóval több vendéglátóipari egységből tiltottak ki minket közbotrány okozása miatt. Mindenki a saját megyéjén, járásán vagy községén keresztül ellenőrizheti, hogy amit mi, magyar internet-trollok, a roméves tervvel kapcsolatban ígértünk, azt jól meg is tartottuk. De a szellemi talpraállás és újjáépítés mellett fontosabb az a Bőséges audiovizuális újjáépítés, amit az elmúlt, de nem eltűnt két esztendő összessége alatt végeztünk. Két évvel ezelőtt még javában folyt a harc a hatalomért. Még az összeesküvő Béla bácsi volt az ivócimboránk. Még nem dőlt el a nagy kérdés, hogy az urak sznob kortárs irodalma dominál avagy a dolgozó nép sörszagú hangja. Ma már a kérdés eldőlt. Győzött a dolgozó nép. (Taps.)
 
Amellett, hogy a fontosabb fórumokba lehetőleg mindenhova a múltban elnyomott dolgozó nép trolljait állítottuk, még külön hangsúlyt is helyezTünk a nők egyenjogúsítására. Megnyitottunk a dolgozó nők előtt minden pályát, a tanulás, az előrehaladás minden lehetőségét. Nem riadtunk vissza attól, hogy olyan helyekre, ahol soha azelőtt nők nem dolgoztak, munkás-, vagy, egye FEne, parasztasszonyokat tegyünk. Azelőtt nőket neM eng3dtek a traktorhoz és most vannak pompás traktorvezető leányaink. Azelőtt nem voltak asSzonybírák, ma már vannak. Azelőtt nem voltak női polgármesterek, ma már vannak, sőt női főispánok is vannak és megígértük, hogy a módosuló közeljövőben női államtitkárok, BKV-ellenőrök és még minis2terek is lesznek. De ez nem elég! Állami striptease-jointokat nyitottunk nyugati mintára, és a legjobban fekvő titkárnőinket küldtük oda, papíron adminisztratív munkára, valójában azonban a dolgozó nép munkamoráljának javítására.
Itt van az emelvényen az első sorban Gogolák trolltársnő, aki öt évvel ezelőtt még szegény zsellérasszony volt, most ő a zempléni Főispán, aki jó munkájával ilyen felelős állásba küzdötte fel magát. A két héttel ezelőtt lezajlott Párizsi Eurovíziós Világbéke-Kongresszusra is kiküldtük, hogy képviselje a magyar lányokat, asszonyokat és transzneműeket. A nyugati kapitalista kortárs véleményreformálók valósággal ostromcsapás alá vették. Sehogysem akarták elhinni, hogy hazánkban a parasztság asszonyai így érvényesülnek. Valóságos politikai vizsgának vetették alá, sőt még a tenyerét is megtapogatták, hogy kérges-e és nem valami színésznőt küldtünk-e ki tanulmányi Útra, fejkendőben. (Meg-megújuló nevetés és tapsvihar.) Gogolák trolltársnő ott is jól megállta a helyét, tekintélyt és elismerést szerzett a magyar népi bloggerdemokráciának, s azonbelül a dolgozó magyar nőknek és még külön a magyar parasztasszonyoknak is (a transzneműek egyenlősítése még hátravan.)
 
Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a demokrácia megvalósította a nők egyenjogúságát és mindig örülünk, ha ennek eredményeit a legkülönbözőbb területeken megállapíthatjuk. Amikor a csepeli gyárban a kerékpárosztályon jártam, felhívták a figyelmem arra, hogy 2009 előtt női biciklit még 15 százalékig sem gyártottak, az idén viszont a kerékpárok 45 százaléka készül már a nőknek. Elmondták, hogy a csepeli munkások az idén tavasszal már 1200 motorkerékpárt vásároltak és a vásárlók között szép számmal akadtak munkásnők is. Megkérdeztem, hogy mi ennek az oka és erre azt válaszolták: blogunk nemcsak a dolgozókat, de külön a nőket is felszabadította. A nők a Doboz hatására öntudatosabbak, bátrabbak és önállóbbak lettek, megjavult a keresetük és ennek egyik eredménye a bicikliző, sőt motorkerékpározó nő. Most már csak a Critical Mass-t kell betiltatnunk, előbb itthon, majd utána külföldön is.
 
Kezdetben gyakran hallottunk olyat, hogy ha az asszony tanul, olvas, közügyekkel foglalkozik vagy akár a weben böngészik, akkor el fogja hanyagolni a családját, a gyermeknevelést, a háztartást és nőtársaival szinglihordákba verődve terrorizálják az erkölcsös többséget. Most azonban már csaknem négy esztendő tapasztalataival rendelkezünk. Ez a tapasztalat azt mutatja, hogy a felszabadult, tanuló, blogunkat olvasó nők a családi munkát is jobban végzik, ugyanakkor pompásan megállják a helyüket a főispáni, a polgármesteri székben csakúgy, mint a traktor vagy a számítógép mellett -de éberség, trolltársak, el ne felejtsük kódolni a pornókép-mappáinkat! (Hangos nevetés, egyéb tetszésnyilvánítások.)
 
Az utolsó esztendőben, nagy fordulat tapasztalható a nők és az ifjak között. Aki az idei május elsejei felvonulásunkat összehasonlítja a tavalyival, annak két dolog tűnhet fel. Az egyik, hogy a nők és ifjak sokkal nagyobb számmal és sokkal lelkesebben vettek benne részt, mint azelőtt. A másik ami szembeötlött, hogy a felvonulók száma és hangulata mindent felülmúlt, amit eddig láttunk. Száz és száz városból és községből jelentették azt, hogy ilyen ünneplés még nálunk nem volt. Egyedül a Lövölde térre több mint tízmillióan jöttek a blog hívó szavára, én tudom mert megszámoltam őket. Ez azt mutatja, hogy a népi bloggerdemokrácia erői évről-évre növekednek, erősödnek. A május elsejei ünnepség már magában felér egy népszavazással és nyugodtan elfogadhatjuk, mint a május 1-i választás előrevetített tükrét – tehát a május elsejei felvonulások az olvasó nép bizalmi szavazatát jelentik a Hülyítődoboz és a Prae számára.
 
Azonban eredményeink mellett hibáinkról, nehézségeinkről sem szabad hallgatni. Vannak olyan területek, ahol nem tudtunk olyan eredményeket elérni, mint amilyent szerettünk volna. Mi állandóan óvjuk trolltársainkat attól, hogy az eddigi sikerek alapján mindent rózsás színben lássanak és szemet húnyjanak a rengeteg munka és nehézség előtt, amit még le kell gyűrnünk. Mi tudjuk, hogy még nem bírtuk teljesen megtörni a Velvet és az Index Fórum moderátorait. Blogunk vezetőségében valamelyest csökkent az alkoholfogyasztás, ám ez olykor az írások színvonalának esését is magával hozta. Nagy veszteség volt még hivatalos múzsánk, Gianna Michaels visszavonulása is, ami újabb minőségbeli esést eredményezett. És persze ott van a már említett honlapok moderációja, melynek oly sok forradalmi nick esett áldozatául. De ne keseregjünk a múlton! Amint az új termés alapján számvetést csinálhatunk, napirendre tűzzük minden eddiginél erősebb kulturális offenzívánkat, minden ember hoz magával még egy regisztrációt, a gyerekek és a gyerekes anyák is, mindenki számára bevezetjük a Gyűlölet Óráját, melynek ideje alatt kiemelt offolási tevékenységet végezhetnek változó, előre meghatározott célpontokon. Gianna Michaels emlékét megőrizzük, munkássága előtt pedig nyilvános vetítésekkel tisztelgünk az erre kijelölt állami strip-jointokban. Vegyék ezt azzal tudomásul, hogy a krumplileves igenis krumplileves: amit mi ígérünk, azt meg is szoktuk tartani. (Újabb, szűnni nem akaró tapsvihar.)
 
Összefoglalva: Ha a meglevő hibák és bajok mellett a magyar dolgozó nép megvizsgálja és megbírálja az elmúlt esztendők munkáját, azt hiszem nem fog nekünk rossz osztályzatot adni.
 
Most tovább akarunk menni. Új, hatalmas munkának gyürkőzünk neki: az ötéves tervnek. Ez a terv a blogot öt év alatt annyival kívánja fejleszteni, mint amennyivel azelőtt három esztendő alatt nőtt. A Prae.hu-n hatalmas, új blogokat nyitunk. Meg fog kétszereződni a Prae.hu látogatottsága. Az ötéves terv hatalmas lendületet ad a Prae.hu-nak. De nem kevésbé jelentős az a változás, amely ezáltal az országot éri.
 
Mi óvakodunk attól, hogy a celebeket vagy az újgazdagokat unszoljuk, vagy éppen rászorítsuk a Hülyítődoboz és a Prae olvasására. Meg vagyunk győződve arról, hogy ha saját tapasztalatukból megismernek minket, helyeselni fogják és rá fognak térni az irodalomnak erre a módjára. Mi nem siettetjük az olvasást, sőt kifejezetten megtiltottuk, hogy nyakra-főre, megfelelő előkészítés nélkül mindenki hetet-havat összeolvasson. A mi üzenetünk mély és komoly, megértése elhivatott olvasótábort kíván. A celebek és hasonló lumpen elemek nyugodtak lehetnek: mint a múltban, azonképp a jövőben is minden lépésünk csak a javukat akarja, és javukat szolgálja majd, így blogunk olvasása is. Mi –bár nem kérték- gondjukat viseltük a Doboz eredeti indulásától és ezt tesszük ezentúl is. Ismétlem: megvédjük a celebek érdekeit és ezzel is erősítjük a magyar népi bloggerdemokrácia szilárd alapját, a munkás-celeb szövetséget. Aki nem kér ebből a védelemből, még azt is megvédjük, sőt, őt fogjuk csak igazán.
 
Az ötéves tervnek eredményeképpen megerősödik a magyar Facebook-hadsereg és a demokratikus trollvédség is. Azt hiszem, mindenki egyetért velem, hogy békénk megvédésére feltétlenül szükség van a trollokra. Az Irodalom Nagy Öregjei minden reményüket a net kontrollálásába vetik és a nyugati véleményreformálók kardcsörtetve uszítanak a big tit porn ellen. Ilyen helyzetben egy védtelen kortárs irodalmi site, amelynek nincs még user-hadserege, valósággal csábít mindenféle kritikára, provokációra és témarombolásra. A magyar dolgozó nép felismerte az újfajta hadviselés jelentőségét, és megérti, hogy ez békénk védelmének egyik legfontosabb záloga. És megértette ezt elsősorban a magyar ifjúság is, amely most szívesen megy a demokratikus trollvédséghez, különösen mióta tudja, hogy ennek a honvédségnek tisztikara egyre növekvő mértékben bölcsészek és radikálisok gyermekeiből kerül ki. A mi trollvédségünk a dolgozó nép hadserege: ezért szeretik, ezért népszerű. (Percekig zúgó tapsvihar.)
 
Összefoglalva: Az ötéves terv új kortárs irodalmat akar létrehozNi. Olyan kortárs irodalmat, mely erős, jómódú, művelt és szabad – csak és kizárólag erre kell nekünk az ötéves terv. Erre kérjük dolgozó népünk támogatását és azt, hogy május 1-én egy emberként szavazzanak e terv megvalósítójára, a Magyar Függetlenségi Hülyítődobozra. És mert a nemzetközi békefront katonái vagyunk, szembe kerültünk a sötétben bujkáló nyugati imperialista ürgeBőrbe bújt rákemberekkel, akik világuralomra törnek. Mi azonban szilárdan kitartottunk és kitartunk a béke frontján. Mindenütt ott voltunk, ahol a béke mellett kellett fellépni, gyakran még ott is ahol nem kellett volna. Mi minden hírveréssel és súgott propagandával szemben szilárdan hirdettük, hogy a béke erői szakadatlanul nőnek s ha összefognak, nagyobbak, mint a háborús imperialisták erői, mert ami összetartozik, az összenő. (Viharos taps.)
 
Nemzetközi helyzetünkkel kapCsolatban beszélnem kell még egykori trolltársunkról, Béla bácsiról.
 
Viszonyunk Béla bácsival akkor romlott meg, amikor Karácsony környékén meglépett tőlünk a Szent Laptoppal, és bár később visszajuttatta, azóta sem mer a maximalizált bloggerdemokrácia bírósága elé kerülni (és nem hívott meg arra sörre se amit megígért). Béla bácsi ezt persze tagadná ha itt lenne, de minket meg nem téveszt.  Összefoglalva: mi a béke katonái vagyunk és folytatni akarjuk azt a politikát, amely sokat szenvedett népünk számára biztosítja a teremtő békét. Ma, május 1-én a magyar dolgozó nép ebben a kérdésben is állást foglal és állásfoglalása számunkra nem kétséges. A celebek és a bölcsészek csak azokat fogják támogatni, akik a béke frontján küzdenek.
 
Befejezésül vessünk egy tekintetet magára a Magyar Függetlenségi Hülyítődobozra. Ez a Hülyítődoboz öt politikai pártnak és a hatalmas demokratikus tömegszervezeteknek a szövetsége. Élén áll és vezeti a Magyar Internet-Trollok Pártja. Ez a Párt a szövetséges Csiklóvezér Párttal, a Big Tit Porn Aszkétáival, a Vati Kán Kommandóval és még az EngSzoccal is. Legjobban mutatja az irántunk való a hangulatváltozást az egyházak magatartása. A protestáns egyházak tudvalevőleg felhívták híveiket, hogy a választáson szavazzanak a Hülyítődobozra. És két nappal ezelőtt a magyar római katolikus egyház püspökei is hasonló szellemben nyilatkoztak.
 
Meg vagyok győződve arról, hogy ez a nagygyűlés jobb kezekben látja a kortárs irodalom anyahajókormányát az ilyen képviselőknél, mint a Nagy Öregeknél. Úgy gondolom, nyugodtan ránk lehet bízni a kortárs irodalom további vezetését. Ránk lehet bízni az ötéves terv megvalósítását, békénk megőrzését és honlapunk továbbvezetését a felemelkedéshez, a boldoguláshoz vivő úton.
 
Én arra kérem Prae.hu dolgozó népét és rajta keresztül az egész kortárs irodalom olvasótáborát, hogy támogassa május 1-én szavazatával egy emberként a Magyar Függetlenségi Hülyítődobozot és annak ve2etőit, a Magyar Internet-Trollok Pártját. És mi rajta les2ünk: hogy az így kapott megbízást becsülettel, jó munkával, az ötéves terv végrehajtá5ával és békénk megőrzé5ével Viszonozzuk a sokat szenvedett kultúránk és honlapunk, szabadságának megőrzésér3, dolgozó olvAsóink üdvére és boldogulására. (Hosszan tartó, ütemes taps, virágoknak dobálása a pódium felé, cserepesen és anélkül.)

Készülődés a május elsejei bulira
 
 
 
Kulcsszavak: április 1.

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés