2016. 04. 01.
A munka háromnapos ünnepe, második nap
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
A munka háromnapos ünnepe, második nap

 

 

 

 

 

 

SZOMBAT, ÁPRILIS 2.

0

RTL Klub, 00:45: Szellemcápa – Kísértet járja be Európát – Gianna Michaels kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a Wall Street, Obama és Putyin, FEMEN-aktivisták és német rendőrök. Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy michaels-ista, és akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza eme megbélyegző vádakat a haladottabb ellenzékieknek éppúgy, mint reakciós ellenfeleinek? Ebből a tényből két dolog következik: az, hogy Gianna Michaels-t immár az összes európai hatalmak tényezőnek ismerik el és az hogy emiatt legfőbb ideje annak hogy a michaels-isták az egész világ előtt nyíltan kifejtsék nézeteiket, céljaikat, törekvéseiket, és a Gianna Michaels kísértetéről szóló mesékkel magának a pártnak a kiáltványát állítsák szembe. Evégből a legkülönbözőbb nemzetiségű michaels-isták összegyűltek Budapest fontosabb kocsmáiban, és papírra vetették a következő kiáltványt:

TV2, 23:30: Segítség, elraboltam magam! – Minden eddigi társadalom története osztályharcok története. Szabad és rabszolga, közterületes és Hummeres parkoló, egyszóval elnyomó és elnyomott folytonos ellentétben álltak egymással, szakadatlan, hol palástolt, hol nyílt harcot vívtak, olyan harcot, amely mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával vagy a harcban álló osztályok közös pusztulásával végződött, kivéve amikor marha nagy sörözésekkel sikerült oldani az ellentéteket. Így alakult ki az alkoholizmus, mint közös nevező. A mi korszakunkat, a nyúvörldórdör korszakát azonban az jellemzi, hogy egyszerűsítette az osztályellentéteket. Az egész társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborra szakad, két nagy, egymással homlokegyenest szembenálló osztályra: antialkoholista elitre és született alkoholista köznépre, melynek természetes izmusait (így az alkoholizmust is) az elit igyekszik elnyomni, sőt megszüntetni, pedig az ő érdeke is lenne hogy a Zemberek inkább sörbe fojtsák elégedetlenségüket. Ebből világosan kitűnik, hogy a nyúvörldórdör képtelen arra, hogy továbbra is a társadalom uralkodó osztálya maradjon és szabályozó törvényként ráerőszakolja a társadalomra osztályának életfeltételeit. Ám a jóakaratú alkoholista köznép győzelme elkerülhetetlen.

Filmbox Family, 22:24: Farkaskölyök – Milyen viszonyban állanak a michaels-isták a néppel és általában a pártokkal? A michaels-isták nem külön párt a többivel szemben és nincsenek az egész köznép érdekeitől elütő érdekeik (bár örömmel vennék ha mindenki elismerné példaképük munkásságát). A michaels-isták a gyakorlatban minden ország leghatározottabb, szüntelen továbbhaladásra ösztökélő részét alkotják. A korábbi tulajdonviszonyok eltörlése nem olyasmi, ami sajátságosan Gianna Michaels jellegzetessége. Nekünk, michaels-istáknak szemünkre vetették, hogy el akarjuk törölni a személyesen szerzett, önnönmunkával keresett tulajdont; azt a tulajdont, amely minden személyi szabadságnak, tevékenységnek és önállóságának alapja, és hogy az így szerzett pénzből mindenféle gyanús dévédéket akarunk venni meg Gianna-szobrokat (különös tekintettel a mellszobrokra) állítani közterületeken. Nos, ezen állítások mindegyike az utolsó szóig igaz, de mind csak a köznép hangulatának javítását szolgálja, és azokat a vádakat, amelyeket Gianna Michaels ellen vallási, filozófiai és egyáltalában ideológiai szempontból emelnek, nem érdemes részletesen tárgyalni, mert ugyan kell-e mélységes belátás annak megértéséhez, hogy az emberek életviszonyaira pozitívabban hatnak a nagymellű nőket ábrázoló műalkotások, mint mondjuk a szökőkutak?

0

Cinemax 2, 20:00: A Ferramonti-örökség – A budapesti michaels-ista irodalom, amely a Nyugaton uralkodó nyúvörldórdör nyomása alatt keletkezett és az ezen uralom elleni harcnak irodalmi kifejezése, olyan időben került a kocsma-köztudatba amikor a nyúvörldórdör éppen csak megkezdte harcát hazánkban az emberi gondolkodás ellen a média és médiákok segítségével. Filozófusok, félfilozófusok és széplelkek mohón rávetették magukat erre az irodalomra, és csak arról feledkeztek meg, hogy odakint közben a nyúvörldórdör ellentámadásba lendült. Egy része látszólag orvosolni akarja a társadalmi visszásságokat: közgazdászok, emberbarátok, jótétlelkek, a dolgozó osztályok helyzetén javítók, jótékonyságszervezők, állatvédők, antialkoholista egyesületek alapítói, zugreformerek tartoznak ide a legtarkább változatosságban, vagyis bárki, aki Gianna Michaels tanításaiban kételkedik. E rendszerek feltalálói látják ugyan az osztályok ellentétét, valamint a michaels-ista elemek működését magában a társadalomban, de azt hiszik, tartós változások eszközölhetők minimális erőbefektetéssel és a Gianna-fanok agyonhallgatásával.

Cinemax 2, 22:00: Örökké Nina – A fentiekben elmondottak után magától értetődik, hogy mi a michaels-isták viszonya társadalom politikai képviselőhez. A michaels-isták a (haladó konzervatív értelemben vett!) munkásosztály közvetlen céljaiért és érdekeiért küzdenek, egyszersmind a mozgalom jövendőjét képviselik. Franciaországban a michaels-isták az abszintfogyasztók közé csatlakoznak a nyúvörldórdör ellen, Svájcban a radikálisokat támogatják (de nem tévesztik szem elől, hogy eme oldal tagjai között sajnos sok az antialkoholista). A lengyeleknél a michaels-isták azt a pártot támogatják amelyiknek a legtöbb esélye van megnyerni a választásokat, egyszóval a michaels-isták mindenütt támogatnak a fennálló társadalmi és politikai állapotokkal szembeforduló minden forradalmi mozgalmat (főleg ha abban pénzszerzési és sörfogyasztási lehetőségeket látnak). A michaels-isták végül mindenütt az egész világ GM-rajongóvá tételén fáradoznak. A michaels-isták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan kijelentik, hogy céljaik csakis közös sörözésekkel érhetők el. A nép még közömbös tagjai e forradalomban csak absztinenciájukat veszíthetik, cserébe egy egész világot nyerhetnek.
0

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!!4 NÉGY

Kulcsszavak: Gianna Michaels, Karl Marx

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés