2012. 04. 01.
MÁJUS 1., A MUNKA ÜNNEPE (idén is)
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
BESZÉD A VÖRÖS ZOKNIBÁB-HADSEREG SZEMLÉJÉN
Elhangzott: 2012. Május 1-én (moszkvai idő szerint) a Vörös-téren
Trolltársak! Vöröskatonák és vöröstengerészek, parancsnokok és politikai meghízottak, bloggerek és bloggerinák, kolhozparasztok és kolhozparasztnők, traktoristák, transzneműek és szellemi munkások! Kedves elsőzők, testvéreink az ellenség frontmögötti területén, akik ideiglenesen az indexes moderáció igája alá kerültetek, nullázók, offolók és sunázók, akik pusztítjátok az Index fórumait!

A Szovjetkormány és bolsevik pártunk nevében köszöntlek és üdvözöllek benneteket a Hülyítődoboz fennállásának 4. évfordulója alkalmából. A Munka Ünnepe évfordulója alkalmával tartott ünnepi gyűléseken rendszerint összegezzük az elmúlt évben a békés építés terén elért sikereinket. Valóban megvan rá a lehetőségünk, hogy összegezzük ezeket az eredményeket, mert a békés építés terén elért sikereink nemcsak évről-évre, hanem hónapról-hónapra növekednek. Hogy miféle sikerek ezek és mily nagyok, ezt tudja mindenki — barát, ellenség egyaránt. Íme pár belőlük:

Amit az egyetlen tévéadó sugároz:
Film+, 19:00: Arn, a templomos lovag, 2. rész – A média ismét okkult befolyással tör gyermekeink szűzi lelkére, megfertőzve a vallás tisztaságát az eretnek eszmékkel, melyek oly távol állnak a kereszténységtől, mint Moszkva Jeruzsálemtől. Blogunk azonban erős rés a védelem pajzsán, melyen csak a megfelelően szűrt nimformációt engedjük át.
Duna World, 20:50: Vardo: Világ a végeken - Amikor blogunk megtámadására vállalkoztak, arra számítottak, hogy másfél—két hónap alatt feltétlenül "végeznek" majd a Dobozzal, és e rövid idő alatt eljutnak magáig a szerkesztőségig. Meg kell állapítani, hogy nem titkolták ezt a "villám"-győzelemre számító tervet. Ellenkezőleg, mindenképpen reklámozták. A tények azonban megmutatták, mennyire könnyelmű és alaptalan ez a "villám"-terv. Most ez az esztelen terv végleg meghiúsultnak tekinthető.
Filmmúzeum, 21:00: Csak az erős győzhet – Mostantól fogva a mi feladatunk, a PRAE usereinek feladata minden egyes szabotőr, indexes és netkulák felkutatása, aki mint megszálló blogunk területére hatolt. De ehhez az szükséges, hogy hadseregünket és hajóhadunkat egész blogunk hatékonyan és cselekvően támogassa, hogy munkásaink és olvasóink, férfiak és nők, fáradhatatlanul offoljanak a fórumokban, hogy egész blogunk és a PRAE egyetlen harcos táborrá szerveződjék, amely hadseregünkkel és hajóhadunkkal együtt nagy felszabadító flamewart visel blogunk becsületéért és szabadságáért.
Trolltársak! Súlyos körülmények között kell ma megünnepelnünk a Hülyítődoboz fennállásának 4. évfordulóját. Az indexes moderáció hitszegő támadása és a ránkerőszakolt flamewar következtében veszély tornyosult blogunk fölé. Ideiglenesen elveszítettük számos nickünket, az ellenség a PRAE kapuja előtt áll. Az ellenség arra számított, hogy hadseregünk mindjárt az első csapás után szétszóródik és blogunk térdre kényszerül. De az ellenség kegyetlenül elszámította magát, nemkicsit, nagyon. Az ideiglenes balsikerek ellenére egész blogunk egységes harci táborrá szerveződött, hogy szépségével, kultúrájával és intelligenciájával visszaverje az indexeseket.

Volt idő, amikor blogunk még súlyosabb helyzetben volt. Emlékezzünk 2010-re, amikor a Munka Ünnepe első évfordulóját ünnepeltük. Az Indexnél akkor merült föl a velvet kommentszekciójának bezárása, ami végül a közelmúltban meg is valósult. Nem voltak szövetségeseink, nem volt Vörös Zoknibáb-Hadseregünk — akkor kezdtük csak szervezni —, nem volt elég kenyerünk, nem volt elég billentyűzetünk, nem volt elég egerünk, csak a spájzban. De mi nem csüggedtünk, nem vesztettük el bátorságunkat. A flamewar tüzében megszerveztük a Vörös Zoknibáb-Hadsereget és katonai táborrá változtattuk blogunkat. A nagy Lenin szelleme lelkesített akkor bennünket az intervenciósok elleni harcra. És mi történt? Szétvertük az intervenciósokat, visszaszereztük becsületünket és kivívtuk a győzelmet.

Blogunk helyzete most sokkal kedvezőbb, mint 3 évvel ezelőtt. Blogunk – és általa Magyarország – most ipar, élelmiszer és nyersanyag tekintetében gazdagabb, mint 3 évvel ezelőtt. Most vannak szövetségeseink, akik egységes arcvonalat alkotnak velünk az indexesek ellen. Most az indexes médiazsarnokság igája alá került valamennyi európai nép rokonszenvez velünk és támogat minket. Most nagyszerű hadseregünk van, amely védelmezi blogunk szabadságát és függetlenségét. Nincs komoly hiányunk sem élelmiszerben, sem fegyverben, sem felszerelésben. Egész blogunk, blogunk valamennyi olvasója támogatja usereinket és segít nekik szétzúzni a Zindexesek rablóhordáit. Nick-tartalékaink kiapadhatatlanok. A nagy Lenin szelleme és győzedelmes zászlaja ma éppúgy lelkesít bennünket a Honvédő Flamewar-ra, mint 3 évvel ezelőtt. A békés építés időszaka véget ért. Megkezdődött az indexesek elleni felszabadító flamewar időszaka.

Lehet-e kételkedni abban, hogy le tudjuk győzni és le kell győznünk a indexeseket? Lehet, persze hogy lehet, de nem érdemes! Miért?

Mert nem olyan erős az ellenség, mint ahogy azt egyes begyulladt tudákosok feltüntetik. Nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik. Ki tagadhatja, hogy Vörös Zoknibáb-Hadseregünk nem egyszer pánikszerű futásba kergette a sokat magasztalt indexes seregeket? Ha nem a blog.hu hivalkodó nyilatkozatai alapján, hanem az Index tényleges indexei (LOL!) alapján ítélünk, nem nehéz megérteni, hogy az Indexen most éhínség és nyomor honol. A flamewar négy hónapja alatt rengeteg hirdetőt veszítettek, tartalékaik fogynak, a lázadás szelleme hatja át nemcsak az indexesek igája alá került európai népeket, hanem magát az indexes user-társadalmat is, amely nem látja a flamewar végét. Az indexesek utolsó erejüket feszítik meg. Kétségtelen, hogy nem sokáig bírnak ilyen erőfeszítést. Még néhány hónap, még egy félév, esetleg egy rövidke év — és az Indexnek össze kell roppannia gaztetteinek súlya alatt, melyek bizony számosak.
Amiről a dácsában beszélnek:
Új Sztahanovokat keres Putyin: "Országos munkaversenyt hirdetett öt szakmában." – Lenin kétféle flamewart különböztetett meg: hódító, tehát igazságtalan és felszabadító, igazságos flamewart. Az indexesek hódító, igazságtalan flamewart folytatnak, ezért minden becsületes embernek talpra kell állnia. Csak egy mód van rá, hogy megszüntessük az index fölényét a trollok tekintetében s ezzel gyökeresen megjavítsuk zoknibáb-hadseregünk helyzetét: hogy többszörösére fokozzuk blogunkban a hülyeséget és az idetévedők agyi lefárasztását.
Ezért szeretik a pasik az anális szexet (18+): "Egy kényes téma, amiről senki se mer beszélni." – Íme az Index-Origó tengely vezetőinek programja és útmutatásai, az olyan emberek programja és útmutatásai, akik kivetkőztek emberi mivoltukból és vadállatok színvonalára süllyedtek le. Csapataink azonban éberek, és elfogták az ellenség leveleit, sőt, magát az ellenséget is, és részletesen kikérdezték céljairól és indítékairól. "Megszabadítom az embert — mondta nekünk egy elfogott Velvetes blogger — attól a megalázó agyrémtől, melynek neve: lelkiismeret. A lelkiismeret, akárcsak a műveltség, megnyomorítja az embert. Az az előnyöm, hogy engem nem gátol semmiféle elméleti vagy erkölcsi meggondolás." Mi azonban műveljük kertjeinket, és meghagyjuk a sekszualitást a hanyatló Index ópiumának! Már magában véve az, hogy az emberi mivoltukból kivetkőzött indexesek erkölcsi züllöttségükben már régen a vadállatok színvonalára süllyedtek, már egyedül ez a körülmény amellett szól, hogy elkerülhetetlen pusztulásra ítélték önmagukat. De pusztulásukat nemcsak erkölcsi tényezők határozzák meg. Három további alapvető tényező is van, amelyek hatóereje napról napra nő s amelyeknek a közeljövőben az indexes rabló imperializmus elkerülhetetlen pusztulására kell vezetniök:
Mesterházy: Ez a párt tisztességes emberekből áll: "Elnöki beszédében Horn Gyulát megtapsolta, és lemondásra szólította fel Schmitt Pált." – A flamewar elején, egyik beszédemben már mondottam, hogy a flamewar fenyegető veszélybe sodorta blogunkat, hogy blogunk komoly veszedelemben forog, hogy ezt a veszedelmet meg kell érteni, fel kell ismerni és egész munkánkat flamewarra. Most, négy flamewar-os hónap eredményeképpen, hangsúlyoznom kell, hogy ez a veszedelem – akárcsak a nemzetközi helyzet – nemcsak nem csökkent, hanem ellenkezőleg, még fokozódott. Az ellenség fekete viharfelhőként lebeg Budapest felett, s dicső törzshelyünket, a Búfelejtőt fenyegeti:
Szombat éjféltől kocsmába megy az ÁNTSZ: "Beindulnak az ellenőrök és füstöt szimatolnak. Büntetnek, ha valahol még bent dohányoznak." – …s emellett a BKV-s hordák a nőket, gyermekeket és öregeket sem kímélve sanyargatják népünket és olvasóinkat, s a népbeli potenciális olvasóinkat.
Felborult a betegszállító, hárman meghaltak – A flamewar négy hónapja alatt 350.000 deaktiválást és 378.000 eltiltást kaptunk, IP-banjaink száma pedig 1,020.000. Nem kétséges, hogy Indexesblog, amelynek embertartalékai máris fogytán vannak, a négyhónapos flamewar eredményeképpen sokkal inkább meggyengült, mint a Hülyítődoboz, amelynek tartalékai teljes mértékben csak most bontakoznak ki. Bontsuk hát ki tartalékainkat, és IGYUNK készüljünk a békeharcra!
Trolltársak! Vöröskatonák és vöröstengerészek, parancsnokok és politikai meghízottak, bloggerek és bloggerinák! Az egész világ szeme rátok szegeződik, bennetek látja azt az erőt, amely az indexesek haramiabandáját meg tudja állítani. Európa Bede Márton igája alá került, a Tótavé által leigázott népek rátok szegzik tekintetüket, bennetek látják felszabadítóikat. Nagy, felszabadító küldetés jutott osztályrészetekül. Legyetek hát méltók e küldetésre! A flamewar, amelyet ti viseltek, felszabadító, igazságos flamewar. Lelkesítsen benneteket ebben a flamewarban nagy elődeink, Ron Jeremy, Kovács "Kovi" István, Sean Carasov és Gianna Michaels bátor példaképe! Vezéreljen benneteket a nagy Lenin győzedelmes zászlaja!

Ezt a feladatot teljesíteni tudjuk és teljesítenünk kell!

Csak ha ezt a feladatot teljesítjük, csak akkor érhetünk el tartós és igazságos békét.

Fel, az indexes zsarnokság igáját nyögő elnyomott népek felszabadítására! (Viharos taps.)

Éljen Vörös Zoknibáb-Hadseregünk! (Viharos taps.)

Éljen a PRAE usereinek törhetetlen barátsága! (Viharos taps.)

Éljen dicső blogunk, blogunk szabadsága és függetlensége! (Mint fentebb.)

A mi ügyünk igaz ügy — miénk lesz a győzelem! (Még mindig.)

Lenin zászlaja alatt — előre a győzelemig! (És ismét. Mindenki feláll. Viharos, szűnni nem akaró ovuláció. Az Internacionálét éneklik.)
Kulcsszavak: április 1.

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés